01/611-98-71
prodaja@zirs.hr
Grada Vukovara 68, Zagreb

Predavači

Sunčana Glavak

Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu (HDZ/EPP)

Sunčana Glavak magistrirala je novinarstvo i pedagogijske znanosti, a svoje obrazovanje nastavila je na doktorskom studiju na Sveučilištu Sjever. Od 2019. godine zastupnica je u Europskom parlamentu gdje djeluje unutar Odbora za vanjske poslove te Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. U svojem radu bavi se pitanjima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, o čemu govori na plenarnim sjednicama i sjednicama Odbora za javno zdravlje, uvijek ističući da ničije zdravlje ne smije biti ugroženo zbog posla kojim zarađuje za život. Uputila je i pitanje povjereniku Europske komisije za zapošljavanje i socijalna prava Nicolasu Schmitu o mogućnosti smanjenja roka revidiranja graničnih vrijednosti karcinogenih i mutagenih tvari kako bi se osigurale dodatne prednosti za zdravlje europskih radnika.

Sunčana Glavak bila je zastupnica u Hrvatskom saboru u tri mandata, izabrana na listi Hrvatske demokratske zajednice u III. izbornoj jedinici, a u svojoj političkoj karijeri obnašala je mnoge istaknute dužnosti, među kojima i onu glasnogovornice Vlade Republike Hrvatske. Dugogodišnju karijeru ostvarila je i kao novinarka i urednica. Za novinarski rad tijekom Domovinskog rata, dr. sc. Franjo Tuđman odlikovao ju je Spomenicom Domovinskoga rata.

Renata Ecimović Nemarnik

Renata Ecimović Nemarnik dr. med., univ. mag. med., specijalist je obiteljske medicine te medicine rada i sporta. Završila je Zdravstveno obrazovni centar i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je u ambulanti medicine rada, prometa i sporta, u Pacientu medicinskom centru u Zreču, u Sloveniji.
Stručne kvalifikacije:
Specijalizacije:
1. Specijalist obiteljske medicine
2. Specijalist medicine rada i sporta
Poslijediplomski studiji:
1. Poslijediplomski studij abdominalnog UZV
2. Poslijediplomski studij iz obiteljske medicine
3. Poslijediplomski studij iz medicine rada i sporta
Magisterij: Radni status bolesnika nakon dijagnosticiranja profesionalnih bolesti
Doktorski studij: 1. Doktorski studij kineziologije (doktorski rad u izradi)
Aktivna sudionica 6 internacionalnih kongresa iz medicine rada i sporta, obiteljske medicine i kineziologije, autorica stručnih i znanstvenih članaka, stručnih seminara i priručnika za projekt Biciklom do zdravlja.
Radno iskustvo:
Dom zdravlja Trešnjevka, Aristotel zdravstveni centar (Slovenija), Zdravstveni dom Brežice (Slovenija), Dom zdravlja Zagreb Zapad, Pacient medicinski center Zreče d.o.o. (Slovenija)
Upravljačka iskustva:
Liječnica reprezentacije Hrvatskog sportskog plesnog saveza, član upravnog odbora Hrvatskog sportskog plesnog saveza
Dom zdravlja Zagreb Zapad, Zagreb (član stručnog kolegija Doma zdravlja Zagreb Zapad)
Zdravstveni dom Brežice, Slovenija (član upravnog odbora ustanove)

Vinka Longin Peš

Vinka Longin Peš završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Nakon dovršenog poslijediplomskog znanstvenog studija iz građanskopravnih znanosti doktorirala je u području civilno - pravnih znanosti, obranivši doktorsku disertaciju na temu: „Opravdanost primjene objektivne odgovornosti poslodavca za štetu zbog ozljede na radu“.

Niz godina radila je kao odvjetnica, a potom radi u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu kao rukovoditeljica Službe za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. Pripajanjem navedenog zavoda Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje nastavlja rad u tom Zavodu gdje je trenutno zaposlena kao rukovoditeljica Odjela za projekte. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na konferencijama, projektima i radnim skupinama u zemlji i inozemstvu.

Od 2020. g. predsjednica je Upravnog odbora Europske mreže za obrazovanje i osposobljavanje u zaštiti na radu i zaštiti zdravlja (European Network Education and Training in Occupational Safety and Health - ENETOSH). Predstavnica je Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Međunarodnom udruženju ustanova socijalnog osiguranja (International Social Security Association - ISSA,  Section on Information for Prevention), kao i predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Europskom forumu za osiguranje od nesreća na radu i profesionalnih bolesti (European forum of the insurance against accidents at work and occupational diseases), radna skupina za zakonodavstvo i komunikacijska radna skupina.

Helena Koren

Helena Koren, magistra psihologije, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2013. godine. Na poslijediplomskom studiju stekla je zvanje OSH specijalista, sa specijalizacijom iz primijenjene psihologije i ergonomije. Zaposlena je u Službi za medicinu rada, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na mjestu voditeljice Odsjeka za prevenciju psihosocijalnih rizika. Od 2015. godine radi u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, specifičnije u upravljanju psihosocijalnim rizicima i stresom na radnom mjestu te promocijom mentalnog zdravlja u radnom okruženju. Ima višegodišnje iskustvo u području edukacije stručnjaka zaštite na radu, radnika i poslodavaca, kao i drugih zainteresiranih strana u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radnom mjestu. Sudjelovala je na velikom broju nacionalnih i međunarodnih stručnih skupova i kongresa povezanih s područjem rada.

Marina Mihalinac Bolanča

MARINA MIHALINAC BOLANČA

Doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta, zaposlena u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo kao specijalist medicine rada i sporta.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2010. godine. S područjem medicine rada i sporta te očuvanjem zdravlja na radnom mjestu bavi se od 2012. godine kao stručni suradnik u Zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Od 2015. počinje sa specijalizacijom medicine rada i sporta, a od 2020. radi kao specijalist medicine rada i sporta u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Službi za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu.

Autor je nekoliko stručnih radova te je sudjelovala na brojnim stručnim skupovima i kongresima iz područja medicine rada i zaštite zdravlja na radnom mjestu.

U svome radu često sudjeluje u edukaciji specijalizanata medicine rada i sporta, stručnjaka zaštite na radu, radnika i poslodavaca.

Almenka Balenović

Almenka Balenović

14.10.1966. Kloštar – Ivanić

Obrazovanje:  OŠ, usmjereno obrazovanje- sanitarno laboratorijski smjer

1986-1992- Medicinski fakultet u Zagrebu

2000-2001- Poslijediplomski  znanstveni studij med. rada

2003-2006- Specijalizacija medicina rada

2010-2011- Dospecijalizacija sportska medicina

2010, 2011, 2012- Poslijediplomski znanstveni studij UZV dijagnostika

Radno iskustvo:1992-1994. -Stručni staž DZ Ivanić-Grad

1995-2005. –Liječnik opće medicine- Kaznionica u Lipovici Popovači

Ministarstvo pravosuđa

2005-2007. Poliklinika Sunce- Zagreb- spec. medicina rada

2008-2009.  DZ Ivanić Grad

2009-2014.  Zakup- spec. ordinacija med rada

2014-           Koncesija – spec .ordinacija med rada

Dužnosti:      2010-.         Član interventnog tima za spašavanje pri Crvenom križu

Ivanić-Grad

2011-2013  Član stručnog vijeća dječjeg vrtića Kloštar Ivanić

2011-.         Predsjednica Udruge Sve za Nju- žene oboljele od Ca dojke

2014-2016 .Član Upravnog  vijeća HZZO-a

2020-          Član Upravnog odbora Hrvatskog društva za medicinu rada

2022-          Predsjednica Hrvatskog društva medicine rada – Ogranak Zagreb

Tamara Radošević Kutičić

TAMARA RADOŠEVIĆ KUTIČIĆ

Doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta, zaposlena u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo kao specijalist medicine rada i sporta i voditelj Odjela za ozljede na radu Službi za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2002. godine. S područjem medicine rada i sporta te očuvanjem zdravlja na radnom mjestu bavi se od 2010. godine prvo kao stručni suradnik, a potom i od 2017. godine kao specijalist medicine rada i sporta u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR). Od 2019. godine HZZZSR je pripojen Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo gdje nastavlja sa stručnim radom.

Autor je nekoliko stručnih radova te je sudjelovala na brojnim stručnim skupovima i kongresima iz područja medicine rada i zaštite zdravlja na radnom mjestu te izradi stručnih smjernica.

Marina Milaković

Marina Milaković je doktorica medicine, specijalistica medicine rada i sporta, zaposlena u Službi za medicinu rada i sporta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U području zaštite zdravlja radnika radi od 2016. godine u sklopu aktivnosti koje je provodio Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a od 2019. godine i u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u području djelatnosti medicine rada i sporta. Uže područje interesa joj je očuvanje zdravlja i prevencija mišićno – koštanih poremećaja radno aktivne populacije kojim se bavi i na poslijediplomskom doktorskom studiju Kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je nekoliko stručnih i znanstvenih publikacija objavljenim u recenziranim časopisima i zbornicima radova u području zaštite zdravlja radnika i sportaša, a svoj je rad u navedenom području predstavila i na nekoliko nacionalnih te međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova.

Zlatko Šarić

Zlatko Šarić rođen je u Zagrebu. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Mehanizacija poljoprivrede. Dugi niz godina radio je u privatnom sektoru u djelatnosti poljoprivrede, a zadnjih petnaestak godina radi na stručnim i voditeljskim poslovima zaštite na radu u zdravstvenom sustavu. Trenutno je zaposlen u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na radnom mjestu Voditelja Odsjeka za unapređivanje uvjeta rada sa savjetovalištem u Službi za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti te psihosocijalne rizike na radnom mjestu.

Dragica Kovčalija

Dragica Kovčalija, dipl. pedagog, voditeljica Odsjeka za društvene i osobne usluge, Odjel za kurikulum, razvoj i praćenje u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Od 2009. godine zaposlena u Agenciji za obrazovanje odraslih, a od 2010. godine u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Radi u području obrazovanja odraslih i strukovnog obrazovanja, posebice na izradi i stručno andragoškoj procjeni programa za obrazovanje odraslih. Kroz dugogodišnju karijeru i posvećenost obrazovanju,  s naglaskom na cjeloživotno obrazovanje, naročito usmjerena na suvremeni razvoj sustava obrazovanja odraslih, nove metodologije za izradu programa te organizaciju i izvođenje nastave. Uz praćenje, savjetodavni rad i sudjelovanje u stručnom nadzoru nad radom ustanova za obrazovanje odraslih, angažirana i sudjelovala u provođenju brojnih edukacija i stručnog usavršavanja koje provodi Agencija za predstavnike ustanova koje se bave obrazovanjem odraslih te je ostvarila intenzivnu suradnju s brojnim sudionicima u području obrazovanja. Tijekom proteklog razdoblja članica različitih radnih skupina i povjerenstava za izradu propisa iz područja obrazovanja odraslih, programa obrazovanja te metodologija i razvojnih aktivnosti.

Sudjelovala u projektnim aktivnostima financiranim sredstvima EU-a kroz koje Agencija provodi značajan dio razvojnih aktivnosti na području strukovnog obrazovanja i sustava obrazovanja odraslih.

Posebno područje interesa i stručnosti usmjereno je značenju andragogije za razvoj sustava obrazovanja odraslih, razvoju suvremenih kurikuluma/programa obrazovanja odraslih temeljenih na Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i usklađenih s potrebama tržišta rada te uspostavi stručne i uspješne suradnje među svim relevantnim sudionicima obrazovanja u društvu.

Antonija Merdžan

Antonija Merdžan, prof. sociologije i kroatologije
Zaposlena u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 2007. godine. Obavljala je poslove više stručne savjetnice za obrazovanje odraslih na poslovima stručno-andragoške procjene programa obrazovanja odraslih i u provedbi nadzora nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih. Bila je članica radnih skupina za izradu standarda zanimanja.
Od 2019. godine je na radnom mjestu voditeljice Odsjeka za vanjsko vrednovanje unutar Odjela za osiguravanje kvalitete. Sudjeluje u organizaciji provedbe vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja polaznika u obrazovanju odraslih.
Organizira i provodi nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih.
Bila je uključena u niz aktivnosti koje Agencija provodi na području razvoja sustava obrazovanja odraslih i osiguravanja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih i strukovnog obrazovanja. Sudjelovala je u nizu projekata financiranih od strane Europske unije na području obrazovanja odraslih poput upravo završenog ESF-ovog projekta "Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih“.
Članica je više povjerenstva i radnih skupina povezanih s izradom pravnih okvira u sustavu obrazovanja odraslih te uz razvoj i unapređenje pojedinih elemenata sustava obrazovanja odraslih u Hrvatskoj.
Područje interesa i stručnosti povezano je s razvojem i praćenjem programa obrazovanja/kurikuluma te uz osiguravanje kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih.

Dušan Bezjak

mr. sc. Dušan Bezjak direktor je tvrtke CIVIS d.o.o. od 2011. godine. Prije toga radno iskustvo stjecao je kao stručni radnik na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara. Ima položen stručni ispit za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite na radu te ispit za koordinatora zaštite na radu na privremenim i pokretnim gradilištima, kako u fazi pripreme tako i realizacije projekta. Dugogodišnji je redoviti predavač na raznim stručnim skupovima, seminarima i konferencijama, gdje svoje znanje i međunarodno praktično iskustvo rado dijeli sa slušateljima.
Uz navedeno izdvajamo sljedeće reference:
- stručnjak za zaštitu na radu s međunarodnim iskustvom - uvoditelj SCC međunarodnog sigurnosnog standarda u Sloveniji i Hrvatskoj
- voditelj projekta sigurnosti i zdravlja na radu na gradilištu kod stranih investitora: TEŠ 6 za ZK Termochem Češka, prilikom izgradnje lakirnice Magna Hoče za DÜRR Njemačka i prilikom zamjene papirnog stroja u Palomi za SHP Group, Bratislava
- redoviti predavač na Prvoj edukaciji za koordinatore u fazi provedbe i pripreme projekta po ovlaštenju Ministarstva rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti.
LICENCE I CERTIFIKATI:
Operativni menadžer – TÜV Austria Group
Administrator sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu ISO 45001:2018 - SIQ
Auditor ISO 45001:2018 - TÜV Austria Group
SCC/SCP standardni revizor - TÜV Austria Group

Darko Jelača

Darko Jelača, mag. ing. sec. zaposlen je u Hrvatskoj elektroprivredi d.d., HEP-Toplinarstvo d.o.o., Služba zaštite na radu.

Višegodišnje radno iskustva stekao je u proizvodnom, trgovačkom i uslužnom poslovnom sektoru u obavljanju poslova zaštite na radu i zaštite od požara te stalnu sudsku praksu u području vještačenja zaštite na radu i zaštite od požara.

Član je Europskog društva inženjera sigurnosti te Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja.

Cilj mu je stalno usavršavanje i unapređenje u provedbi i obavljanju poslova zaštite na radu.

Andreas Spechtenhauser

Andreas Spechtenhauser, predsjednik VOSI Udruga stručnjaka za sigurnost Beč, Austrija

Katja Draksler

Katja Draksler je sociologinja koja od 2007. godine radi na području promicanja zdravlja na radu u Kliničkom institutu za medicinu rada, prometa i sporta Univerzitetnog kliničkog centra Ljubljana. Područja njezinog rada obuhvaćaju: zdravlje radnika u procesima restrukturiranja poduzeća, mentalno zdravlje radnika, zdravlje migrantskih radnika, promicanje zdravlja za radnike s kroničnim bolestima te jačanje kompetencija niže educiranih radnika u vezi s njihovim izborima povezanima sa zdravljem.

Zlatko Perić

Zlatko Perić rođen je 1965. u Rijeci. Na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu položio je stručne ispite za stručnjaka zaštite na radu te zaštite od požara. Pohađao je brojne edukacije, primjerice: Lead auditor za ISO 45001 i ISO 14001, BOISET & HUET-OPITO/APT: International Safety Training Centre Italy, Methods and Techniques of HAZOP Analysis ENI Corporate University Milano. Iz njegovog bogatog radnog iskustva valja izdvojiti rad u ulozi predavača na Odjelu sigurnosti Veleučilišta u Rijeci, rad na instalacijama platformi u ulozi koordinatora i menadžera te rad u tvrtki SINACO d.o.o. (INA grupa) na poslovima sigurnosti – stručnjaka zaštite na radu i zaštite od požara. Osim što je objavljivao radove u časopisu Sigurnost te je član savjeta istog, također je sudjelovao na brojnim međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima. Član je ESSE – Europskog društva inženjera sigurnosti i HDSV – Hrvatskog društva sudskih vještaka.

Mario Mikić-Vučak

Mario Mikić-Vučak, bacc. ing. el., diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku. Još u srednjoj školi započeo je svoju uspješnu karijeru osvajanjem zlatnih medalja na natjecanjima inovacija mladih. Nakon toga, pridružio se HEP ODS-u, gdje je radio u odjelu za poslovnu informatiku. Kasnije se preusmjerio prema multimedijskoj produkciji te je radio na razvoju 3D multimedije za nekoliko tvrtki u Osijeku i drugim dijelovima Hrvatske.

U dobi od 25 godina, Mario je pokrenuo tvrtku Culex d.o.o., koja se brzo fokusirala na XR tehnologije, posebno na razvoj VR i AR sadržaja. Tijekom rada s XR tehnologijama, Mario je aktivno sudjelovao na edukacijskim seminarima i radionicama, promovirajući i educirajući ljude o tim tehnologijama. Tijekom svoje bogate karijere, sudjelovao je na mnogobrojnim projektima i postigao iznimne rezultate.

Mariova stručnost, talent i predanost razvoju XR tehnologija omogućili su mu da ostvari značajan utjecaj u svojoj industriji. Njegova kreativnost i strast prema inovacijama čine ga istaknutim stručnjakom u području VR i AR tehnologija.

Viktorio Malisa

Viktorio Malisa stručnjak AUVE Beč za preventivne mjere zaštite pri uvođenju industrije 4.0

Viktorio Malisa studirao je strojarstvo u Zagrebu, smjer automatizacije; radio je u industriji više od 20 godina te provodio međunarodne projekte iz područja robotike. Na Sveučilištu primijenjenih znanosti u Beču 10 godina vodio je studij i Institut za mehatroniku. Njegove znanstvene aktivnosti usmjerene su na područje robotike i pametnih proizvodnih sustava.

Svoje praktično iskustvo objavio je u knjigama "Robotik – Montage – Handhabung" i "Grundlagen der Handhabungstechnik“; 5. izdanje. Osnivač je i predsjednik Udruge za promicanje automatizacije i robotike (F-AR) te suosnivač Mehatroničke platforme Austrije.

Matija Kušić

Ime i prezime: Matija Kušić
Titula: bacc.ing.aedif, struč.spec.ing.sec.
Datum i mjesto rođenja: 09.10.1985., Zagreb

OBRAZOVANJE
Tehničko Veleučilište u Zagrebu – Stručni prvostupnik inženjer građevinarstva
Visoka škola za sigurnost – Stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti – Specijalist zaštite na radu
Učilište Algebra – AutoCAD specijalist
Interni auditor – ISO 9001, ISO 45001

RADNO ISKUSTVO
Od 2011. – 2017. na rukovodećim poslovima u sustavima odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za područje Grada Ivanić-Grada
Od 2017. – do danas, na poslovima stručnjaka zaštite na radu i zaštite od požara u javnom i privatnom sektoru
Od 2022.g. zaposlen u tvrtki MI MARIS d.o.o. na poslovima stručnjaka zaštite na radu

HOBIJI
Košarkaški klub Ivanić-Grad – član predsjedništva
Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor – član i natjecatelj

PODIJELI