01/611-98-71
prodaja@zirs.hr
Ulica grada Vukovara 68
Zagreb

Stručni skup zaštite na radu 2018

Uspješno je održan 6.12.2018. Hvala svim sudionicima!

Naslovnica

Što je sa ZNR na europskoj razini?

Koje su nove izmjene Zakona o ZNR?

Što je s izvještajem inspekcije?

Kakvo je stanje ZNR na gradilištima?

Kako spriječiti sve veće stradavanje radnika?

Časopis "Sigurnost" slavi 60 godina!

Stručni skup zaštite na radu održan je

USPJEŠNO

6.12.2018. u Hotelu Aristos, Buzin

Zahvaljujemo Zavodu za unapređivanje zaštite na radu i njegovom ravnatelju g. Vitomiru Begoviću na sudjelovanju na Panel - diskusiji na temu Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu i donošenje podzakonskih akata.
Također zahvaljujemo na promtnoj reakciji Zavoda na pitanje jednog od sudionika u vezi s vođenjem poslova zaštite na radu u odgojno - obrazovnim ustanovama. Na linkovima dolje nalaze se predmet organizacije obavljanja poslova zaštite na radu i upute za OŠ i SŠ.

Ujedno zahvaljujemo Zavodu za unapređivanje zaštite na radu na informiranju javnosti o uspješno održanom Stručnom skupu zaštite na radu na kojem je sudjelovalo zajedno s gostima više od 250 sudionika.

Osvrt Zavoda na Stručni skup možete vidjeti na linku OVDJE

Posebnu zahvalu na sudjelovanju izražavamo:
  • Josipi Klišanin, načelnici Sektora za rad i zaštitu na radu
  • Jeri Gašperovu, dipl. ing. stroj.,voditelju Službe za ZNR MRMS-a
  • dr. sc. Mariji Bubaš, dr. med. rada i sporta, ravnateljici HZZZSR-a
  • Krešimiru Kaćunku, dipl. ing. stroj., voditelju Službe za nadzor zaštite na radu PU Zagreb
  • Nenadu Puljiću, dipl. ing. stroj., načelniku Sektora, MRMS, Inspektorat rada

PROGRAM

Vrijeme TEME
08,00 Prijava sudionika  
09,00 – 09,15 Uvodna riječ i pozdrav sudionicima
09,15 – 09,30 Obilježavanje 60. obljetnice časopisa "Sigurnost"
09,30 – 11,00             Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu i donošenje podzakonskih akata

Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu te plan donošenja ostalih propisa (Jere Gašperov, dipl. ing. stroj., voditelj Službe za ZNR MRMS-a)

Analiza propisa u području zaštite  na radu i prijedlozi promjena (mr. sig. Vitomir Begović, ravnatelj ZUZNR-a)

Suradnja HZZZSR-a i Inspektorata rada (dr. sc. Marija Bubaš, dr. med. rada i sporta, ravnateljica HZZZSR-a, Nenad Puljić, dipl. ing. stroj., načelnik Sektora, MRMS, Inspektorat rada)

Nadzor buke u radnom i okolišnom okruženju – pravna regulativa (Sanela Paskaš Dlugoš, dipl.ing. stroj., HZZZSR)

11,00 – 12,00 Panel-diksusija – moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Sudionici:

Jere Gašperov, dipl. ing. stroj., voditelj Službe za ZNR MRMS-a;

Krešimir Telebec, prof. psih., predsjednik Nacionalnog vijeća za ZNR;

dr. sc. Marija Bubaš, dr. med. rada i sporta, ravnateljica HZZZSR-a;

Nenad Puljić, dipl. ing. stroj., načelnik Sektora, MRMS, Inspektorat rada;

Admira Ribičić, dipl. iur., direktorica Odjela za zakonodavstvo i pravne poslove HUP-a;

mr. sig. Vitomir Begović, ravnatelj ZUZNR-a;

Zlatica Štulić, dipl. iur., predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske

12,00 – 14,00 Domjenak
14,00 – 15,00 Vizija nula nesreća (Zero Accident Vision – ZAV) – visoki standardi kulture sigurnosti s primjerima iz prakse

Mi želimo nula nesreća u sigurnosti (mr. sig. Zlatko Perić, Saipem S.p.A., Podružnica u RH, Rijeka)

Rad bez ozljeda – utopija ili stvarnost (Krešimir Harapin, dipl. ing. stroj., Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb)

Zero Harm Culture @ Siemens/„Zero Harm“ kultura u Siemensu (Tomislav Šeketa, struč. spec. ing. sec., Siemens d.d., Zagreb)

15,00 – 16,00 Zaštita na radu na gradilištima – hrvatska i europska iskustva sigurnosti

Iskustva iz zaštite na radu na gradilištu termoelektrane na biomasu (Slobodan Časl, dipl. ing. stroj., ZIRS d.o.o.)

Iskustva iz zaštite na radu na gradilištu trgovačkog centra (Dražan Lukavac, struč. spec. ing. el., Zanos d.o.o.)

Sustav upravljanja vanjskim izvođačima radova u Zagrebačkoj pivovari (Jure Nižetić, dipl. ing. stroj., Zagrebačka pivovara)

Inspekcijski nadzor na privremenom gradilištu (Krešimir Kaćunko, dipl. ing. stroj., voditelj Službe za nadzor zaštite na radu PU Zagreb)

16,00 – 17,00       Panel-diksusija – moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Sudionici:

Jasenka Vukšić, dipl. iur., predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske;

Krešimir Kaćunko, dipl. ing. stroj., voditelj Službe za nadzor zaštite na radu PU Zagreb;

Mirko Habijanec, dipl. ing. građ. predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva, predsjednik Uprave Radnik d.d. Križevci;

mr. sig. Muhidin Omerdić, voditelj službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize ZUZNR-a

Josipa Klišanin, načelnica Sektora za rad i zaštitu na radu

ORGANIZATORI

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o.
Časopis "Sigurnost"

ZIRS je osigurao besplatno parkiranje za sve sudionike skupa kao i zbornik radova te mali znak pažnje!

LOKACIJA - Hotel Aristos

Cebini 33, 10010 Zagreb, 5 km od Zagrebačkog Velesajma, Buzin, Hrvatska

👉 POSJETITE WEB STRANICU 👈
Prijavite se na skup!
01/611-98-12
Ulica grada Vukovara 68, 10001 Zagreb
prodaja@zirs.hr
01/611-98-71