01/611-98-71
prodaja@zirs.hr
Ulica grada Vukovara 68 Zagreb

Konferencija zaštite na radu 2019.

Uspješno je održana 12.12.2019.!

Naslovnica

KONFERENCIJA ZAŠTITE NA RADU JE I OVE GODINE USPJEŠNO ODRŽANA. ZAHVALJUJEMO SVIM ORGANIZATORIMA, SUDIONICIMA I GOSTIMA!

ORGANIZATOR

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o.

UZ STRUČNU PODRŠKU

Udruge za promicanje zaštite
Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto
Europskog društva inženjera sigurnosti

PROGRAM

Vrijeme TEME
8,00 Prijava sudionika  
9,00 – 9,15 Pozdravna riječ i otvaranje konferencije

- Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el., predsjednik Uprave, ZIRS d.o.o.
- Georg Effenberger, dipl. ing., izvršni direktor Sektora za prevenciju, AUVA, Austrija
- Jere Gašperov, dipl. ing. stroj., načelnik Sektora za zaštitu na radu MRMS-a
- Nenad Puljić, dipl. ing. stroj., načelnik Sektora, Državni inspektorat
- doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med., ravnatelj HZJZ-a

9,15 – 10,15 Donošenje podzakonskih akata, zdravo starenje, mišićno-koštane bolesti – moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Donošenje izmjena i dopuna podzakonskih akata iz područja zaštite na radu (Jere Gašperov, dipl. ing. stroj., načelnik Sektora za zaštitu na radu MRMS-a)

Hrvatsko predsjedanje EU-om - „Silver economy“ i „Healthy ageing“ (doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med., ravnatelj HZJZ-a)

Kampanja EU-OSHA-e 2020.-2022. - zašto baš mišićno-koštane bolesti (prim. dr. sc. Marija Bubaš, spec. med. rada i sporta, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a)

Pravo zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u univerzalnim vrelima prava (u povodu 100 godina Međunarodne organizacije rada); (prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, sveuč. profesor i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju)

10,15 – 11,00          Statistika ozljeda na radu – Austrija, Hrvatska, ozljede na radu i stanje ZNR, postupci utvrđivanja ozljeda na radu – moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Statistika ozljeda na radu u Austriji (Georg Effenberger, dipl. ing., izvršni direktor Sektora za prevenciju, AUVA, Austrija)

Statistika ozljeda na radu u Hrvatskoj (Marija Batak, dipl. ing. sig., HZJZ, prim. dr. sc. Marija Bubaš, spec. med. rada i sporta, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a)

Ozljede na radu i stanje zaštite na radu u RH (Krešimir Kaćunko, dipl. ing. stroj., voditelj Službe za nadzor znr, Državni inspektorat)

Važnost sudske prakse u postupcima utvrđivanja ozljeda na radu u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja (mr. sc. Vinka Longin Peš, dipl. iur., HZZO, Zagreb)

11,00 – 11,25 Okrugli stol – moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Sudionici:

Georg Effenberger, dipl. ing., izvršni direktor Sektora za prevenciju, AUVA, Austrija

Jere Gašperov, dipl. ing. stroj., načelnik Sektora za zaštitu na radu MRMS-a)

doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med., ravnatelj HZJZ-a

prim. dr. sc. Marija Bubaš, spec. med. rada i sporta, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a

Krešimir Kaćunko, dipl. ing. stroj., voditelj Službe za nadzor znr, Državni inspektorat

mr. sc. Vinka Longin Peš, dipl. iur., HZZO, Zagreb)

Nenad Puljić, dipl. ing. stroj., načelnik Sektora, Državni inspektorat

dr. sc. Darko Palačić, Europsko društvo inženjera sigurnosti;

Đuro Pap, dipl. ing., Udruga za promicanje zaštite;

Mirko Vošner, dipl. ing., Komora inženjera sigurnosti Slovenije

11,25 – 11,45 Stanka za kavu
11,45 – 13,00 Procjene rizika, stručna osposobljavanja za rad s motornom pilom – moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Iskustva pri izradi procjene rizika u Sloveniji (Mirko Vošner, dipl. ing., Komora inženjera sigurnosti Slovenije)

Iskustva pri izradi procjene rizika (Elvira Deriš, dipl. ing. sig., voditelj Službe zaštite na radu, Hrvatska radiotelevizija)

Stručna osposobljavanja za rad s motornom pilom u Austriji (Georg Oberdorfer, dipl. ing., AUVA, Austrija)

Osposobljavanje za rad s motornom pilom u kontekstu šumarskog sektora RH (doc. dr. sc. Matija Landekić, Fakultet šumarstva Sveučilišta u Zagrebu)

Statistika ozljeda na radu kod profesionalnih radnika u šumarskom sektoru Slovenije (doc. dr. sc. Anton Poje, dipl. ing. šumar., Biotehniška fakulteta, Ljubljana)

13,00 – 14,30 DOMJENAK
14,30 – 15,00 Okrugli stol – moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Sudionici:

Mirko Vošner, dipl. ing., Komora inženjera sigurnosti Slovenije;

Elvira Deriš, dipl. ing. sig., voditelj Službe zaštite na radu, Hrvatska radiotelevizija;

Georg Oberdorfer, dipl. ing., AUVA, Austrija;

doc. dr. sc. Matija Landekić, Fakultet šumarstva Sveučilišta u Zagrebu;

doc. dr. sc. Anton Poje, dipl. ing. šumar., Biotehniška fakulteta, Ljubljana;

Cvetan Kovač, bacc. ing. sec., bacc. ing. traff., Europsko društvo inženjera sigurnosti;

Fran Marović, dipl. ing., Udruga za promicanje zaštite;

Drago Klarić, dipl. ing., voditelj Službe ZNR, Hrvatske šume

15,00 – 16,00       Elaborat zaštite od požara, radna mjesta s robotom, rad od kuće – moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Elaborat zaštite od požara – jučer, danas, sutra (Milan Carević, dipl. ing. arh., Visoka škola za sigurnost Zagreb; doc. dr. sc. Marija Jelčić Rukavina, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Elaborati požarne sigurnosti (Mateja Gris, dipl. var. inž., Valerija Skok, univ. dipl. inž. grad., Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV), Ljubljana)

Optimalna radna mjesta s robotom (Viktorio Malisa, dipl. ing., predsjednik u promociji automatizacije i robotike, AUVA, Institut für Mechatronics, FH Technikum Wien)

Rad od kuće – zahtjevi i potrebe (mr. sc. Gorana Lipnjak, Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto)

16,00 – 16,30       Okrugli stol – moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Sudionici:

Viktorio Malisa, dipl. ing., predsjednik u promociji automatizacije i robotike, AUVA, Institut für Mechatronics, FH Technikum Wien;

Milan Carević, dipl. ing. arh., Visoka škola za sigurnost Zagreb;

Mateja Gris, dipl. var. inž., Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV), Ljubljana;

Valerija Skok, univ. dipl. inž. grad., Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV), Ljubljana;

mr. sc. Gorana Lipnjak, Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto

 

Parkiranje za sudionike konferencije preko puta Shopping centra Prečko i u okolici Hotela Antunović je besplatno jer je garaža hotela zauzeta.
Svaki sudionik dobiva Zbornik radova na USB stiku i mali znak pažnje

LOKACIJA - Hotel Antunović

Zagrebačka Avenija 100 A, 10000 Zagreb

👉 POSJETITE WEB STRANICU 👈