01/611-98-71
prodaja@zirs.hr
Ulica grada Vukovara 68 Zagreb

Konferencija zaštite na radu 2019.

Održat će se 12.12.2019. u Hotelu Antunović, Zagreb

Naslovnica

ORGANIZATOR

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o.

UZ STRUČNU PODRŠKU

Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini
Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto
Europskog društva inženjera sigurnosti
pozivaju vas na

KONFERENCIJU ZAŠTITE NA RADU

12.12.2019. godine s početkom u 9 sati u Hotelu Antunović, Zagreb (zapadni ulaz u grad, 5 km od ZV-a)

Do konferencije je ostalo još:

PROGRAM

Vrijeme TEME
08,00 Prijava sudionika  
09,00 – 10,00 Donošenje podzakonskih akata, zdravo starenje, mišićno-koštane bolesti

moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Donošenje izmjena i dopuna podzakonskih akata iz područja zaštite na radu (Jere Gašperov, dipl. ing. stroj., načelnik Sektora za zaštitu na radu MRMS-a)

Hrvatsko predsjedanje EU-om - „Silver economy“ i „Healthy ageing“ (doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med., ravnatelj HZJZ-a)

Kampanja EU-OSHA-e 2020.-2022. - zašto baš mišićno-koštane bolesti (prim. dr. sc. Marija Bubaš, spec. med. rada i sporta, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a)

Pravo zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u univerzalnim vrelima prava (u povodu 100 godina Međunarodne organizacije rada); (prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, sveuč. profesor i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju)

10,00 – 10,45 Statistika ozljeda na radu – Austrija, Hrvatska, ozljede na radu i stanje ZNR, postupci utvrđivanja ozljeda na radu

moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Statistika ozljeda na radu u Austriji, Hrvatskoj (Georg Effenberger, dipl. ing., direktor Sektora za prevenciju, AUVA, Marija Batak, dipl. ing. sig., HZJZ, prim. dr. sc. Marija Bubaš, spec. med. rada i sporta, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a)

Ozljede na radu i stanje zaštite na radu u RH; (Krešimir Kaćunko, dipl. ing. stroj., voditelj Službe za nadzor znr, Državni inspektorat)

Važnost sudske prakse u postupcima utvrđivanja ozljeda na radu u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja (mr. sc. Vinka Longin Peš, dipl. iur., HZZO, Zagreb)

10,45 – 11,30            Okrugli stol

moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Sudionici:

 • Jere Gašperov, dipl. ing. stroj., načelnik Sektora za zaštitu na radu MRMS-a;
 • doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med., ravnatelj HZJZ-a;
 • prim. dr. sc. Marija Bubaš, spec. med. rada i sporta, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a;
 • Georg Effenberger, dipl. ing.;
 • Krešimir Kaćunko, dipl. ing. stroj., voditelj Službe za nadzor znr, Državni inspektorat;
 • mr. sc. Vinka Longin Peš, dipl. iur., HZZO, Zagreb;
 • Nenad Puljić, dipl. ing. stroj., načelnik Sektora, Državni inspektorat;
 • dr. sc. Darko Palačić, Europsko društvo inženjera sigurnosti
 • Đuro Pap, dipl. ing., Udruga za promicanje zaštite
11,30 – 12,15 Procjene rizika, rad od kuće, stručna osposobljavanja za rad s motornom pilom 

moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Iskustva pri izradi procjene rizika (Elvira Deriš, dipl. ing. sig., voditelj Službe zaštite na radu, Hrvatska radiotelevizija)

Rad od kuće – zahtjevi i potrebe (mr. sc. Gorana Lipnjak, predsjednica, Udruga za zdravo radno mjesto,)

Statistika ozljeda na radu kod profesionalnih radnika u šumarskom sektoru Slovenije (doc. dr. sc. Anton Poje, dipl. ing. šumar., Biotehniška fakulteta, Ljubljana)

Osposobljavanje za rad s motornom pilom u kontekstu šumarskog sektora RH (doc. dr. sc. Matija Landekić, Fakultet šumarstva Sveučilišta u Zagrebu)

12,15 – 12,45 Okrugli stol

moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Sudionici:

 • Elvira Deriš, dipl. ing. sig.;
 • mr. sc. Gorana Lipnjak, Udruga za zdravo radno mjesto, predsjednica;
 • doc. dr. sc. Anton Poje, dipl. ing. šumar.;
 • doc. dr. sc. Matija Landekić, Fakultet šumarstva Sveučilišta u Zagrebu;
 • Nenad Puljić, dipl. ing. stroj., Državni inspektorat;
 • Krešimir Kaćunko, dipl. ing. stroj., voditelj Službe za nadzor znr, Državni inspektorat;
 • Cvetan Kovač, bacc. ing. sec., bacc. ing. traff., Europsko društvo inženjera sigurnosti;
 • Fran Marović, dipl. ing., Udruga za promicanje zaštite
12,45 – 14,15 DOMJENAK
14,15 – 14,45 Radna mjesta s robotom, elaborat zaštite od požara

moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Optimalna radna mjesta s robotom (Viktorio Malisa, dipl. ing., predsjednik u promociji automatizacije i robotike, AUVA, Institut für Mechatronics, FH Technikum Wien)

Elaborati požarne sigurnosti (Mateja Gris, dipl. var. inž., Valerija Skok, univ. dipl. inž. grad., Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV), Ljubljana)

Elaborat zaštite od požara – jučer, danas, sutra (Milan Carević, dipl. ing. arh., Visoka škola za sigurnost Zagreb; doc. dr. sc. Marija Jelčić Rukavina, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

14,45 – 15,30       Okrugli stol

moderator: Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el.

Sudionici:

 • Viktorio Malisa, dipl. ing., AUVA, Institut für Mechatronics, FH Technikum Wien;
 • mr. sc. Gorana Lipnjak, Udruga za zdravo radno mjesto;
 • Milan Carević, dipl. ing. arh., Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV), Ljubljana;
 • Mateja Gris, dipl. var. inž., Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV), Ljubljana;
 • Valerija Skok, univ. dipl. inž. grad., Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV), Ljubljana;
15,30 – 16,00       Radionica

 

 

Parkiranje za sudionike konferencije preko puta Shopping centra Prečko i u okolici Hotela Antunović je besplatno jer je garaža hotela zauzeta.
Svaki sudionik dobiva Zbornik radova na USB stiku i mali znak pažnje

LOKACIJA - Hotel Antunović

Zagrebačka Avenija 100 A, 10000 Zagreb

👉 POSJETITE WEB STRANICU 👈