Stigao je dan da obilježimo 60. obljetnicu kontinuiranog izlaženja časopisa "Sigurnost". Prvi korak u njegovom osnivanju napravilo je Društvo kemičara i tehnologa Hrvatske kojemu je svrha bila sprečavanje nesreća na radu. Bila je to 1959. godina kada se događalo 1 milijun nesreća, a više od 400.000 ozlijeđenih bilo je dulje i kraće vrijeme na bolovanju. U citatu uvodne riječi časopisa stoji: "Izdavanje ovog lista prvi je korak našeg Društva na tom putu. Očekujemo, da će taj list ispuniti svoju svrhu u suzbijanju nesreća na radu, a isto tako očekujemo da će biti dobro primljen od naše javnosti, a u prvom redu od onih, kojima je namijenjen: od radnika, predradnika, poslovođa, majstora, tehničara i pogonskih inženjera u našim poduzećima."

Osnovan je pod naslovom "Sigurnost u pogonu" koji se promijenio u "Sigurnost" 1972. godine. Godine 1962. nakladnik se mijenja u Zavod za zaštitu pri radu NRH, a 1971. do 1980. u Institut za sigurnost, 1981. do 1983. u ZANS. Godine 1984. nakladnik postaje Viša tehnička škola za sigurnost pri radu i zaštitu od požara, a 1989. Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti.

U svojem početnom razdoblju bio je prvijenac zaštite na radu. Prvi njegovi članci donosili su iskustva pri rukovanju zapaljivim tekućinama, industrijskim otrovima, iskustva o požarima i eksplozijama drvene prašine, radu s dizalicama, skelama, buci, sigurnosti na glodalicama za drvo, držanju i prenošenju tereta, evidencijama o nesrećama na radu s posljedicama ozljeda u poduzeću. U prvijencu se nalazila rubrika Kronika s podacima o nesrećama (eksplozije, požari itd.) s datumima i mjestima događaja, davala se razjašnjenja uz propis zaštite na radu i predstavljali prijedlozi propisa iz područja zaštite na radu iz pojedinih industrijskih grana. Osim toga, bio je edukativan s primjerima iz prakse te je davao i rješenja problema: "Ako želimo spriječiti nesreće – mijenjajmo shvaćanja!" Bila je pokrenuta i rubrika Pitanja i odgovori. U broju 2 iz 1960. objavljen je članak "I mrzovolja može izazvati nesreću pri radu…" koji ističe važnost psihološkog sprečavanja nesreća, iako je poznato, da je u većini nesreća čovjek osnovni čimbenik. U broju 4 iz 1961. objavljen je članak "Takmičenje za smanjenje ozljeda na radu". Svake godine u mjesecu svibnju obilježavao se mjesec zaštite na radu, što se objavljivalo u "Sigurnosti u pogonu".

Časopis je u početku bio informativnog oblika koji je izlazio 6 puta na godinu, pa je potom postao mjesečnik. Bavio se analizom nezgoda i nesreća pri radu i iz toga tražio zaključke. Tako su se sabirale spoznaje iz kojih su proizašli mnogi propisi, norme i ostala regulativa s polja zaštite.

Od godine 1972. prerasta iz informativnog mjesečnika u stručni časopis koji izlazi 4 puta na godinu. Potpuno priznanje znanstvenog statusa časopis je doživio tek 1988., odnosno 1989. kada je uvršten u program dobivanja novčane potpore Ministarstva znanosti i tehnologije RH.

Časopis je mnogo pridonio razrješavanju problema u iznimno rizičnim industrijama, popularizaciji zaštite na radu, a 90-ih i zaštiti čovjekove okoline.

Godine 1996. uvedena je rubrika Iskustva iz inspekcije rada, medicine rada, sudske prakse, zaštite od požara, a od nedavno i zaštite okoliša (2015. godine), odgovori i pitanja iz HZZO-a. Od 2001. do 2005. godine gost-urednik Paško Melvan obogatio je časopis intervjuima s dužnosnicima, stručnjacima zaštite na radu, predstavnicima struke iz Državne uprave, strukovnih udruga i gospodarstva, a bila je ugošćena i ugledna austrijska znanstvenica dr. Margaret Enge s područja ergonomije. U razdoblju 2012. do 2015. osim intervjua s dužnosnicima, gost-urednik prikazao je sustave zaštite na radu u Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Austriji, Italiji, Engleskoj i Italiji u intervjuima sa stručnjacima zaštite na radu. Vjerujemo da su vas europska iskustva sustava zaštite na radu potaknula na osobna unapređenja u njegovoj provedbi u poduzećima i ustanovama.

Časopis Sigurnost zastupljen je u multidisciplinarnoj bibliografskoj i citatnoj bazi podataka Scopus od vol. 51, 2009. godine, multidisciplinarnoj bazi podataka Academic Search Complete (ASC) iz korpusa EBSCO-vih baza podataka od 50. vol. 2008. godine. Također, u cijelosti je indeksiran u disciplinarnoj bazi podataka ProQuest Biological & Health Science Professional od 1992.

Ovo je bio časopis jučer i danas, a sutra (budućnost) očekujemo i dalje doprinos naših gostiju, sunakladnika, autora i recenzenata da svojim intervjuima, člancima i recenzijama utiru put zaštiti na radu. Dakle, očekuje se njezino unapređivanje ne samo od nas, već i od stručnjaka zaštite na radu, povjerenika i ovlaštenika zaštite na radu, specijalista zaštite na radu, poslodavaca, sindikata, Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, udruga i svih ostalih koji to mogu.

Krajnji cilj je zajednički, a to je rad bez ozljeda, profesionalnih bolesti, šteta na imovini i opasnih situacija. Zaštita ljudskih života najhumaniji je cilj koji je uvijek dostižan.

Zahvaljujemo svim autorima, recenzentima, članovima Savjeta, predsjednicima Savjeta, sunakladnicima, glavnim urednicima i urednicima, kao i našim pretplatnicima koji nam omogućavaju da časopis redovito izlazi svih ovih godina.

Povodom obilježavanja 60. obljetnice ZIRS je dodijelio zahvalnice dugogodišnjim pretplatnicima koji su svojom pretplatom zaslužni za dugogodišnje izdavanje časopisa. Hvala vam!

Više o časopisu kao i pretplatu na isti možete pronaći klikom na link OVDJE