01/611-98-71
Ulica grada Vukovara 68
Zagreb

Slike sa konferencije

STRUČNA KONFERENCIJA I SKUP ZAŠTITE NA RADU

u organizaciji ZIRS-a uspješno je održana 7.12.2017. u Hotelu Aristos, Buzin