01/611-98-71
Ulica grada Vukovara 68
Zagreb

Slike sa konferencije

STRUČNA KONFERENCIJA & SKUP ZAŠTITE NA RADU s međunarodnim sudjelovanjem

u organizaciji ZIRS-a uspješno je održana 8.12.2016. u Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma.