01/611-98-71
prodaja@zirs.hr
Ulica grada Vukovara 68
Zagreb

Prijava

Cijena po sudioniku je 980,00 kn + PDV po osobi
Uplata: Naknadu za sudjelovanje molimo uplatite unaprijed u korist ZIRS-ovog računa na IBAN: HR2224020061100048308
U pozivu na broj molimo upišite 00-440.
Predračun šaljemo na zahtjev.

Ukoliko se ne želite prijaviti danom formom ispod već poštom, faksom ili e-mailom, prijavnicu možete preuzeti OVDJE te je poslati na faks (01/611-98-12), e-mail: prodaja@zirs.hr ili poštom na adresu Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. Ulica g.rada Vukovara 68, p.p 912 10001 Zagreb.

Prijavnica
5 + 1 =

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o.

Adresa

Ulica grada Vukovara 68
Zagreb
Hrvatska
10001

Tel: +385 1 611 9871
Tel: +385 1 611 9812

E-mail: prodaja@zirs.hr

Prijavite se na skup!
01/611-98-12
Ulica grada Vukovara 68, 10001 Zagreb
prodaja@zirs.hr
01/611-98-71