01/611-98-71
prodaja@zirs.hr
Grada Vukovara 68, Zagreb

O radionicama

Radionice su najdjelotvornija metoda učenja i podučavanja koje se održavaju unutar grupne interakcije sudionika.

Našim vjernim sudionicima konferencije pružamo dodanu vrijednost usluge, koja čini pozitivnu razliku između onoga što sudionik plaća i onoga što dobiva kroz našu proširenu ponudu, aktualan i kvalitetan sadržaj programa, a to su sljedeće radionice.

Radionice će se održati 7. i 9. prosinca 2022., a sudjelovanje u tom dijelu programa uključeno je u kotizaciju konferencije. 

Osobe koje se prijave za sudjelovanje na konferenciji, a žele prisustvovati i određenoj radionici to trebaju označiti u prijavnici.

Broj sudionika na radionicama je ograničen, a prijave se primaju do popune slobodnih mjesta. Ulazak u dvoranu neće biti moguć bez prethodne prijave. 

Sudionici će  u sklopu  potvrde o sudjelovanju dobiti i potvrdu za  određenu radionicu putem e-pošte, u skladu sa člankom 38. Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (N.N., br. 14/21.).

Srijeda, 7. prosinca 2022.

RADIONICA 1 - "Industrijski roboti  i sigurnost na radu" 

Uvođenje napredne robotike na radna mjesta nedvojbeno mijenja strukturu radnog okruženja. Automatizacija različitih radnih zadataka pruža koristi i prilike kojima se poboljšava sigurnost i zdravlje na radu, no zbog nje nastaju i rizici.

Industrijski roboti su višenamjenski manipulacijski strojevi otvorenog kinematičkog lanca s više stupnjeva slobode gibanja. Svaka nova generacija robota dobivala je naprednija obilježja u odnosu na prethodnu. Međutim, roboti ne mogu funkcionirati bez interakcije sa čovjekom, pa je od iznimne važnosti steći vještine i znanja kako bismo se prilagodili zahtjevima novih radnih mjesta u industriji te rastućem razvoju i primjeni robotike.

U sklopu toga javlja se potreba za novim i ažurnim rješenjima za sigurnost i zdravlje na radu.

Odgovore na nove izazove  potražit ćemo na ovoj radionici koju organiziramo u suradnji s AUVA-om; Austrijskim socijalnim osiguranjem od nezgoda na radu i profesionalnih bolesti.

Srijeda, 7. prosinca 2022.

RADIONICA 2 - „Unutarnji nadzor zaštite na radu  i aktualnosti  u području zaštite na radu“

Poznavanje i primjena propisa, kao i redovito informiranje o tekućim i novim promjenama u propisima, bitna je pretpostavka učinkovite organizacije i provedbe mjera zaštite na radu.

Cilj radionice je neposredno informirati sudionike o aktualnim i planiranim novelama u propisima te istaknuti važnost i način provedbe redovitog unutarnjeg nadzora.

Unutarnjim nadzorom zaštite na radu prikupljaju se važne dokumentirane informacije za analizu stanja sigurnosti, provjeru učinkovitosti provođenja planirane zaštite mjerljivim rezultatima te pravovremeno utvrđuju potrebne korektivne i zaštitne radnje, kako bi se osiguralo sigurno i zdravo radno okruženje.

Mjere prihvaćene na temelju unutarnjeg nadzora pridonose ispunjavanju zahtjeva propisa zaštite na radu, jamče visoku razinu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu te stvaraju odgovarajuće uvjete rada u odnosu  na sve aspekte rada, a preventivni programi pridonose učinkovitijoj provedbi zaštite na radu.

Većina ozljeda na radu i profesionalnih bolesti može se izbjeći, odgovarajućom procjenom rizika, provedbom unutarnjeg nadzora uz odgovarajuću poduku, i suradnju svih ključnih sudionika unutar organizacije.

Radionicu organiziramo u suradnji sa Sektorom za zaštitu na radu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Petak, 9. prosinca 2022.

RADIONICA 3 - "Industrija 4.0, digitalizacija, nove tehnologije, zdravlje i sigurnost na radu"

Ako želite saznati kako će tehnološka dostignuća promijeniti svijet, ova radionica je prilika koja se ne propušta.

Cilj radionice je proširiti znanje i podići svijest o utjecaju digitalne tehnologije na rad i radna mjesta te povezane izazove i mogućnosti sigurnosti i zdravlja na radu.

Time ćemo učiniti i najbolji uvod u predstojeću kampanju OSHA-e za zdrava radna mjesta pod nazivom „Siguran i zdrav rad u digitalnom dobu“ (Siguran i zdrav rad u digitalnom dobu), koja će se provoditi u razdoblju od 2023. do 2025. godine s težištem na sigurnost i zdravlje na radu u kontekstu digitalizacije. Kampanja će obuhvatiti pet prioritetnih područja: rad putem digitalnih platformi, napredna robotika i umjetna inteligencija, rad na daljinu, pametni digitalni sustavi te upravljanje radnicima uz pomoć umjetne inteligencije.

Radionicu organiziramo u suradnji s našim dugogodišnjim partnerom AUVA-om; Austrijskim socijalnim osiguranjem od nezgoda na radu i profesionalnih bolesti, u čijem radu uz eksperte sudjeluju i predstavnici interesnih skupina; poslodavaca i zaposlenika.

Petak, 9. prosinca 2022.

RADIONICA 4 – "Kako procijeniti psihosocijalne rizike na radnom mjestu u procjeni rizika"

Procjena obveznih psihosocijalnih rizika dio je procjene rizika definiran Pravilnikom o izradi procjene rizika (N.N., br. 112/14.). Psihosocijalni rizici odnose se na negativne aspekte posla koji proizlaze iz lošeg planiranja, organizacije i upravljanja poslom ili loše socijalne klime u kojoj se rad obavlja, a rezultiraju negativnim psihološkim, fizičkim i socijalnim ishodima kod radnika, odnosno doživljajem stresa na radnom mjestu. Prevencija stresa na radu povezana s radom zakonska je obveza svakog poslodavca definirana Zakonom o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18., 96/18.). U praksi je prepoznat nedostatak pravilnog pristupa procjeni psihosocijalnog rizika, kao i nedostatak adekvatnih alata za procjenu i prevenciju. 

Cilj radionice je upoznati sudionike s adekvatnim načinom identifikacije i prevencije procjene psihosocijalnih rizika u kontekstu upravljanja stresom na radnom mjestu. Sudionicima će biti prikazani alati za procjenu psihosocijalnih rizika, postupak izračuna rezultata i razine rizika te prioretiziranje rizika prilikom osmišljavanja i odabir mjera prevencije. Procjena psihosocijalnih faktora ključan je alat za dijagnozu psihosocijalnog konteksta u organizaciji ili njezinim jedinicama i osnova za stvaranje zdravijeg psihosocijalnog radnog okruženja.

Radionicu organiziramo u suradnji s Hrvatskom psihološkom komorom.

 

PODIJELI